Select Page

Ang Enhance Quadrant ay pinagandang itsura ng Lofted Quadrant. Tulad ng lofted Quadrant mayroon itong 40 sq. m lota area at 35 sq. m. floor area. Bukod dito, ito ay mayroon ng karagdagang grills at screens para sa bintana at ginagamitan na rin itong sliding windows. Ang pinto ay mas pinatibay dahil ito na ay gawa sa metal door. Ang flooring ay naka-tiles na at ang mayroon na rin itong kisame na magiging proteksyon nyo sa init ng araw.

Classification: House and Lot
Unit Type: Open Plan – Bungalow, Lofted Quad House
Lot Area:40 sq. m.
Floor Area:35 sq. m.
Toilet & Bath:1
Service Area:1