Select Page

Ang Quad House o Basic Quadrant ay may 25 sq.m. na floor area halintulad sa Row House. Mayroon din itong isang toilet and bath at service area. Dahil mas mataas ang kisame ng bahay na ito, madarama niyong mas malaki ang espasyo sa loob ng bahay. Lahat quad house ay “loftable”, ibig sabihin, maari itong dagdagan ng loft area kung sakaling mangailangan ng karagdagang espasyo ang inyong pamilya!

Classification: House and Lot
Unit Type: Open Plan – Bungalow, Quad House
Lot Area:40 sq. m.
Floor Area:25 sq. m.
Toilet & Bath:1
Service Area:1

Floor Plan