Select Page
Row house

Row house

Ang Row House ang pinakamurangmodel house ng Sunshine Homes. Nag-uumpisa sa halagang 450,000 pesos sa lot size na 40 sq.m. Ang floor area ng model na ito ay 25 sq.m., kasama na ang isang Toilet and Bath at Service Area. Open plan and design, kaya maaari nyong gamitin...
Basic Quadrant

Basic Quadrant

Ang Quad House o Basic Quadrant ay may 25 sq.m. na floor area halintulad sa Row House. Mayroon din itong isang toilet and bath at service area. Dahil mas mataas ang kisame ng bahay na ito, madarama niyong mas malaki ang espasyo sa loob ng bahay. Lahat quad house ay...
Enhanced Quadrant w/ loft

Enhanced Quadrant w/ loft

Ang Enhance Quadrant ay pinagandang itsura ng Lofted Quadrant. Tulad ng lofted Quadrant mayroon itong 40 sq. m lota area at 35 sq. m. floor area. Bukod dito, ito ay mayroon ng karagdagang grills at screens para sa bintana at ginagamitan na rin itong sliding windows....
Quadrant with loft Model

Quadrant with loft Model

Ang Lofted Qaud o Quadrant with Loft ay nahahalintulad rin ng sa panlabas na disenyo ng Standard Quad House. Ito ay may karagdagang hagdanan at flooring na konektado paitaas ng loft na maari na agad gamitin sa inyong paglipat! Mayroon din itong kasamang storage...